تأمین مالی بانک مسکن از مسکن مهر!

گویا در دولت یازدهم مسکن مهر را به محل تأمین مالی خود تبدیل کرده است، به طوری که مدیرعامل بانک مسکن با خوشحالی وصف‌نشدنی از تبدیل «خط اعتباری ۴۵هزار میلیارد تومانی مسکن مهر» به عنوان «منابع ماندگار بانک مسکن» یاد کرد.