شلیک گاز اشک‌آور به سوی شیعیان بحرین

نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در درگیری با معترضان شیعه بحرینی از گاز اشک‌آور استفاده کردند.