امسال کشت پاییزه در اصفهان نداریم

به گزارش خبرگزاری ایمنا رحیم میدانی با اشاره به پایان سال آبی ۹۵-۹۴ وضعیت نسبتاً مناسب بارش‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: میزان بارش در کل کشور در سال جاری آبی ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است. وی افزود: گرچه میزان بارش در […]