ناو ایتالیایی در بندرعباس؛ احیای یک رابطه تاریخی

نیروی دریایی ایتالیا، پهلو گرفتن یک ناو خود در بندرعباس را در چارچوب تلاش برای از سرگیری’ روابط تاریخی و عالی ‘ بین این نیرو و نیروی دریایی ایران دانست.۰۹:۱۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر