مجلس از نمایندگان ایثارگر و خانواده سه شهید مدافع حرم تجلیل کرد

نمایندگان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ایثارگران مجلس و خانواده سه شهید مدافع حرم تجلیل به عمل آوردند.