خطر در کمین ۶ بازیکن فوتسال ایران

۶ بازیکن تیم ملی فوتسال در خطر محرومیت قرار گرفتند.