مظنون تیراندازی مرگبار در مرکز خرید واشنگتن دستگیر شد

مقامات پلیس آمریکا از دستگیری یکی مظنون حادثۀ تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در واشنگتن خبر داده‌اند.