سردار دهقان: امروز خط تولید موشک ذوالفقار را فعال می کنیم

وزیر دفاع در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز خط تولید موشک ذوالفقار را فعال می کنیم و تا پایان سال ۳ محصول اساسی را در این خصوص تولید خواهیم کرد.۰۹:۲۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر