سرور سایت سرشماری‌ ۹۵ هنگ کرد

بر اساس ضریب نفوذ ۴۰درصدی اینترنت در کشور، حضور مردم در سرشماری اینترنتی می‌تواند تا اندازه زیادی هزینه‌های آمارگیری را کاهش دهد.