افق روشنی پیش روی جشنواره مقاومت است/ انگیزه فیلمسازان مقاومت هر روز کمتر می شود

کارگردان و تهیه کننده سینما خاطر نشان کرد: باور کنیم که وظیفه جشنواره اجرای یک کار خوب است اما جشنواره متضمن و متولی اتفاقاتی نظیر ساخت یا تولید یک اثر نیست؛ خلق یک اثر خوب در زمینه مقاومت به فرهنگ کل کشور باز می گردد.