دستگیری مظنون حمله مسلحانه به مرکز خرید واشنگتن + عکس