۶۹ کالا با ابلاغ جهانگیری از تخفیف سود بازرگانی مستثنی شد

معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مستثنی شدن ۶۹ قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.