افق روشنی پیش روی جشنواره مقاومت است

کارگردان و تهیه کننده سینما در مورد جشنواره مقاومت گفت: این جشنواره امکان فراگیرتر شدن را نیز دارد و افق روشنی برای این جشنواره وجود دارد.