دانشگاه و صنعت دفاعی ۱۰۰۰ پروژه مشترک در دست اجرا دارند

وزیر علوم گفت: دانشگاه هایی که در حوزه نیروهای مسلح هستند از منظم ترین و پربارترین دانشگاه های کشور محسوب می‌شوند.