شورای امنیت سازمان ملل، امروز درباره حلب سوریه تشکیل جلسه می‌دهد