تمهیدات سازمان دامپزشکی برای قربانی کردن دام در ایام عزا داری

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی گفت: گروه های نظارتی برای قربانی کردن دام در روزهای تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور فعالیت می کنند.