اعلام نتایج نهایی دکترای تخصصی پزشکی تا آخر هفته

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج نهایی دکترای تخصصی پزشکی تا پایان این هفته خبر داد.