سقوط اتوبوس پر از مسافر به رودخانه

سقوط اتوبوس به رودخانه در شمال پاکستان جان ۲۳ نفر را گرفت۰۹:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر