همه رشته های دانشگاه آزاد مجوزدار شدند

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همه رشته های دانشگاه آزاد مجوزدار شدند و پذیرش ها قانونی است.۰۹:۴۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر