۲۰۰ مدرسه برکت با یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس افتتاح شد

مراسم افتتاح همزمان ۲۰۰ مدرسه جدید برکت در مناطق محروم سراسر کشور به صورت متمرکز از طریق ویدیو‌کنفرانس در شهرک خانه رباط کریم برگزار شد.