۲۰۰ مدرسه برکت با یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس افتتاح شد