خائن نفتی چشم آبی به کشور بازگشت/ آقای روحانی «سلام»

با گذشت بیش از ۱۷ سال از خیانت گازی شرکت توتال به ایران در پارس جنوبی، قطر پاداش این خوش خدمتی فرانسوی‌ها را به طور مستقیم و با امضای یک قرارداد نفتی ۲۵ ساله پرداخت کرد.