حمله وحشیانه مردان مسلح به ۸ شهروند در ایالت مریلند

مردان مسلح ۸ شهروند از جمله یک دختر ۳ ساله را در شهر بالتیمور واقع در ایالت مریلند آمریکا هدف گلوله قرار دادند.