حمله وحشیانه مردان مسلح به ۸ شهروند در ایالت مریلند