کاهش تعداد مقالات همایش بین‌المللی مخابرات در هشتمین دوره برگزاری