جنگ در همه ابعاد دولتمردان را آبدیده کرد/ اختلاف نظر امام و هاشمی رفسنجانی درباره پایان جنگ