سایت سرشماری‌ با اختلال روبرو شد و هنگ کرد

به گزارش ایران خبر، سایت سرشماری نفوس و مسکن۹۵ که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است در ساعات ابتدایی روزجاری در پی تکمیل ظرفیت مراجعه، توان پاسخگویی به تقاضای مراجعه کنندگان را ندارد.    سایت سرشماری ۹۵، در دومین روز سرشماری اینترنتی، همچنان با اخلال مواجه است.  از روز گذشته سرشماری اینترنتی […]