لایحه موافقتنامه همکاری ایران و عراق درمورد قرنطینه گیاهی تصویب نشد

نمایندگان در جلسه علنی امروز لایحه موافقت‌نامه همکاری حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و عراق را تصویب نکردند.