شهادت اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر

یکی از اسرای فلسطینی در زندان رامون رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.