عباس: فلسطین از تحت پیگرد قانونی قرار دادن اسرائیل دست نمی‌کشد