از تداوم پیشروی‌ها نیروهای سوری تا رسوایی جدید آمریکا