مانع‌تراشی انگلیس در مسیر تحقیقات پیرامون جنایات جنگی عربستان در یمن

گروه‌های حقوق بشری به اقدامات انگلیس در مخالفت با تحقیقات بین‌المللی برای جنایات جنگی در یمن معترض هستند.