بهترین گلزنان ایران در جام جهانی فوتسال

در پایان مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال بهترین گلزنان تیم های مختلف معرفی شدند.