جنگنده های ترکیه همچنان بر فراز شمال سوریه

جنگنده های ترکیه بار دیگر به بهانه مقابله با گروه تکفیری -صهیونیستی داعش، شمال سوریه را بمباران کردند.۰۹:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر