الحاق ۶ منطقه جدید در سوریه به توافق آتش‌بس

مرکز روسی نظارت بر توافق آتش‌بس در سوریه در گزارشی اعلام کرد با پیوستن شش منطقه دیگر به این توافق، شمار مناطقی که در آنها آتش‌بس برقرار است، به ۶۶۱ منطقه رسید.