رکود مسکن،‌ کمر صنایع فولاد و سیمان را خم کرد

رکود مسکن، هنوز هم چراغ خاموش از صنایع وابسته به‌خود قربانی می‌گیرد؛ از یکسو بازار سیمان، دومین کالای پرمصرف‌ جهان را کساد کرده و از سویی دیگر، کمر فولادی‌ها را خم‌کرده است.