کارت‌های اعتباری مشکل تولیدکنندگان داخلی را بیشتر می‌کند

اواخر مهرماه سال گذشته بود که دولت برای کمک به تولیدکنندگان و ایجاد رونق در بازار لوازم‌خانگی در قالب بسته خروج از رکود، پس از حمایت از خودروسازان از سیاست کارت‌های اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی رونمایی کرد‌.