اداره جلسات مجلس نیاز به تدبیر جدید دارد/ وزیر اقتصاد به مجلس توهین کرده است

نماینده مردم کبودرآهنگ اداره جلسات مجلس را نیازمند تدبیر جدید توصیف کرد.