نخستین کنفرانس تجاری بین پاکستان و بحرین برگزار می‌شود