شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان

یک اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد، بر اثر اهمال پزشکی دچار سکته مغزی شد و به شهادت رسید.