عباس: پاکسازی اردوگاه فلسطینی‌ها در لبنان از سلاح، حق بیروت است