سفیر عربستان در عراق بزودی تغییر می‌کند

وزیر خارجه عراق می‌گوید، سفیر کنونی عربستان در بغداد دیگر به تاریخ پیوسته و به عراق باز نخواهد گشت.