بحران زنان مغربی در زندانهای سعودی

“لمیاء معتمد”، خدمتکار مغربی که در عربستان مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفت و به زندان افتاد، پس از آزادی و بازگشت به کشورش، با لحنی آمیخته با درد و اندوه از گرفتاری شمار قابل توجهی از زنان مغربی در زندانهای آل سعود خبر داد….