اولین مناظره زنده تلویزیونی کلینتون و ترامپ

سرانجام پس از قریب دو سال از آغاز اولین تحرکات انتخاباتی در آمریکا، نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری دوشنبه شب به وقت آمریکا در اولین مناظره زنده تلویزیونی در مقابل هم قرار می گیرند.۱۰:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر