پهپادهای رادار گریز چین برفراز دریای چین

پکن خود را برای به پرواز در آوردن هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز بر فراز دریای چین و نقشه برداری از این آبها و جزایر آماده می کند.۱۰:۰۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر