افزایش ٢٠ درصدی ترافیک بزرگراه های پایتخت

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با اعلام اینکه ١٨١ کیلومتر از بزرگراه های پایتخت درگیر ترافیک هستند، افزود: این حجم ترافیک نسبت به ابتدای مهر سال گذشته ٢٠ درصد افزایش یافته است.۱۰:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر