از توهم تا واقعیت مواهب اقتصادی برجام

حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران در اولین برنامه خود پس از سفر به نیویورک در مراسم بازگشایی مدارس در اول مهرماه علاوه بر مطرح کردن پرسش مهر نکاتی هم درباره برجام و اثرات آن مطرح کرد.