۱۷ میلیون زن و کودک فقیر در آمریکا زندگی می‌کنند

ترامپ درجمع طرفدارانش در ایالت ویرجینا گفت: اگر من رئیس جمهور شوم تغییرات در راه است. هفده میلیون زن و کودک فقیر در آمریکا هستند.