جنبش فتح‌الله گولن بسیار پیچیده و محرمانه است

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اظهارات اخیر رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه در متهم کردن دولت در جریان بازجویی‌ها علیه افراد وابسته به جنبش فتح‌الله گولن (فتو) از وی انتقاد کرد.