آغاز فروش سیم‌کارت‌های افغانی در کشور از ماه آینده